News

Právní poradna

(10. 8. 2020) - Právní poradna opět funguje

Právní poradna opět funguje a vám k dispozici online kdykoliv a ve středy a pátky v dopoledních hodinách 9-11:00 telefonicky na čísle +420 777 910 942

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.